Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

Oblak hrane

Aldina Zagorac Aldina Zagorac  •  2019-11-29  •    Nema komentara
oblak hrane
oblak hrane


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-69

Oblak hrane je web aplikacija.Aplikacija pruža jednostavnu platformu za komunikaciju za detalje oko dostupnih viškova hrane, gdje su i koliko potrebni.

Aplikacija pruža jednostavnu platformu za komunikaciju za detalje oko dostupnih viškova hrane, gdje su i koliko potrebni.Aplikacija povezuje prehrambenu industriju s humanitarnim organizacijama i cilja na iskorjenjivanje otpada od hrane preusmjeravanjem viška proizvoda.Apliacija predstavlja uslugu za trgovce i proizvođače hrane.Obje su usluge povezane sa korisnicima lokalnih humanitarnih organizacija.Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmjera širom planete. Proizvedena a + neiskorištena hrana na 10. je mjestu uzročnika ukupnih emisija stakleničkih plinova. Oko 30% (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije puno bolja. Procjene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12% ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posljedice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih okolinskih problema.

Aplikacija bi bila predstavljena supermaerketima,tržnim centrima i humanitarnim udruženjima u Bosni i Hercegovini.Aplikacija bi bla dizajnirana da prima veće količine hrane direktno od proizvođača.Imala bi više donatora.Hrana bi se prijavljivala,pratila i pohranjivala pomoću cloud tehnologije i redistribuirala sa partnerskom organizacijom.Cilj je udvostručiti redistribuirane količine tijekom sljedeće godine.Od velike pomoći bi bilo kada bi federalna i kantonalna vlada podržale međunarodne mjere.Na primjer u francuskoj se kažnjavaju supermarketi za otpad a u Italiji se nagrađuje za doniranje viška hrane.

Otpad od hrane u brojkama: – Zemljište veličine Kine, Kazahstana i Mongolije koristi se za rast otpada od hrane svake godine – 1,3 milijarde tona hrane se baci svake godine, dovoljno da se nahrani 2 milijarde ljudi – Otpad od hrane EU košta 143 milijarde eura godišnje – 795 milijuna ljudi nema dovoljno hra

Zakonske mjere nikad neće biti dovoljne u spriječavanu otpad.Odlično je imati strukture na mjestu za potporu, ali mi trebamo imati infrastrukturu za potporu i povećati opskrbu humanitarnom sektoru.to je moguće jedino izolacijom.Kako se provodi sve više zakonskih uvjeta, prehrambena industrija će biti pojačano obvezna smanjiti otpad, a ja vjerujem da će u tome organizacija kao što je Oblak hrane biti nužna.

U Francuskoj, na primjer, supermarketi moraju imati ugovorni sporazum s humanitarnom organizacijom; također se zahtjeva uređivanje odgovarajućeg prijevoza u hladnjačama kako bi proizvodi bili svježi kao i odgovarajući skladišni prostori.Veliki dio nevoljkosti oko redistribucije hrane, koji često rezultira da trgovci namjerno kvare viškove, dolazi iz straha od sporova. 


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova