Sarajevo CONSUL Proposals

Idi nazad

Pekare i farme PIF

pif pif  •  2019-11-29  •    Nema komentara
PIF_pekare_i_farme_mockups.PNG
PIF_pekare_i_farme_mockups.PNG


Šifra prijedloga: Hrana-nije-Otpad-2019-11-76

Mnoge sarajevske pekare imaju problem neprodane hrane na kraju radnog dana i većina hrane se baca. Cilj je povezati farme i pekare kako bi se viškom hrane hranila sitna i krupna stoka.

Pekare i farme PIF

Ključni problem - glavno pitanje koje želimo riješiti: Mnoge sarajevske pekare imaju problem neprodane hrane na kraju radnog dana i većina hrane se baca. Ova sredina je poznata kao veliki konzument hljeba i drugih pekarskih proizvoda. Trenutno ne postoji rješenje koje bi omogućilo pekarama kao proizvođačima hrane (hljeba i pekarskih proizvoda) da unovče ili doniraju takvu hranu. Svaka sačuvani pekarski proizvod - prodan ili doniran, a ne bačen, smanjio bi i otpad od hrane i nepotrebne emisije uzrokovane proizvodnjom hrane. Na strani potražnje, u pogledu farmi koji bi hranili stoku, ne postoji rješenje koje bi omogućilo farmama koji traže jeftinu ili besplatnu hranu da znaju gdje ih mogu pronaći i je li im dostupna. Dakle, tražimo kako to riješiti i napraviti dobitak za obje strane: proizvođači povećavaju prihod, dobivaju nove kupce i smanjuju gubitke povezane s otpadom od hrane ili jednostavno doniraju hranu, dok potrošači dobijaju istu kvalitetnu hranu besplatno, ili barem uz veći popust. Cilj je povezati farme i pekare kako bi se viškom hrane hranila sitna i krupna stoka.

Hipoteza rješenja: Ako razvijemo portal i povezanu mobilnu aplikaciju koja bi pekarama omogućila povećanje prihoda i pridobijanje novih kupaca prodajom hrane po sniženim cijenama u namjenu ishrane sitne i krupne stoke na lokalnim farmama tada bi se značajno umanjilo bacanje hljeba i drugih pekarskih proizvoda.

Ako se potrošaču, lokalnim farmama na području Sarajeva, ponudi mobilna aplikacija koja će lako otkriti hranu iz lokalnih pekara, i imati mogućnosti plaćanja i rezerve hrane putem aplikacije, tada bi farme bile sklonije kupovati i koristiti pekarske prozivode koji bi se inače odbacili.

Ako je farmi potrošaču ponuđena hrana iz pekara po sniženim cijenama oni bi ga kupili bez obzira na posebne uvjete koji se podrazumijevaju (preuzimanje i prevoz).

Ako je hrana koju je kupac kupio dovoljno dobre kvalitete za ishranu stoke, tada će ponovo koristiti aplikaciju.

Prototip: Priloženi su mockup-i buduće mobilne aplikacije koji će omogućiti farmama i farmerima da nađu, naprave narudžbe i plate u Sarajevu proizvedeni hljeb i pekarske proizvode iz pekara koji bi se inače bacio. Mockup 1: Kupac i prodavac se mogu prijaviti ili registrovati i mogu pregledati svoje narudžbe, ali i odabrati da dobiju obavijesti o ponudama od pekara i dobiti podršku, info ili se odjaviti sa aplikacije. Mockup 2: Farme mogu pogledati sve ponude iz lokalnih pekara i odabrati opciju kupovine. Mockup 3: Nakon što farma kupac utvrdi kupovinu, ona rezerviše datu ponudu i vrši plaćanje putem aplikacije. Preuzimanje je prema njegovoj pogodnosti u dogovoru sa pekarom.   

Naučene lekcije: Početni rezultati istraživanja tržišta su sugerisali da je Sarajevo spremno za ovu uslugu. Otpad iz pekara u vidu hljeba i pekarskih proizvoda je glavno pitanje, a ljudi sa farmi žele iskoristiti sve dostupne resurse hrane za ishranu svpje sitne i krupne stoke.

Sektor pekarskih usluga je veliki i svestran u Sarajevu. Istražujemo mogućnost isporuke kao neobavezna dodatna usluga, ali glavni cilj ostaje dobiti što više hrane za farme koje rade u blizini pekara kao proizvođača hrane, kako bi se minimizirao utjecaj na okoliš. 

Održivost i indikativni resursi: Izgledi za održivost i razmišljanje o tome koliko vremena i koji resursi su potrebni za provedbu rješenja. Kako je u pekarama nemoguće predvidjeti točnu potražnju, uvijek će se proizvesti višak hrane. Sa PIF „Pekare i farme“ mobilnom aplikacijom pekare tada mogu prodati višak hrane, npr. po cijeni sastojaka plus izračunati udio koji ide PIF-u na svaku transakciju i smanjuje njihov gubitak.  Ako je prosiječna cijena pekarskog proizvoda 1 KM, prosječna proizvodnja je oko 1000 proizvoda, a dnevno se baca 10% proizvodnje to na jednu pekaru iznosi oko 100 KM hrane koja bi se trebala bacati. U Sarajevu ima oko 1000 pekara u svim naseljima po gradu i to znači da su dnevni gubici 100 x 1000 = 100.000 KM a pretpostavimo da se proizvodi prodaju u pola cijene onda bi zarada bila oko 50.000 KM dnevno. Ako PIF zarada iznosi 1% po prodanom pekarskom proizvodu tada bi dnevna zarada mobilne aplikacije bila 500 KM dnevno onda bi godišnja zarada bila (365 dana – 52 dana vikenda u dane nedjelja) x 500 KM = 156.500 KM prihoda što je dovoljno za održavati proizvod i ostvariti povrat investicija za manje od 1 godinu. Vremenska crta za implementaciju aplikacije je sljedeća: 2 mjeseca, Indikativni resursi za razvoj aplikacije su sljedeći: 5.000 KM, Indikativni resursi za održavanje sistema (organizacija sistema, očekivani kvar i prihodi i rashodi): 3000 KM na godišnjem nivou.  


Moraš se prijaviti Prijavi se ili otvoriti profil Otvori nalog kako bi napisao/la komentar.
Nema obavijesti za ovaj prijedlog.
Nema utvrđenih rokova